Ngày Giờ Nội dung làm việc tuần 48 Địa điểm, Xe

27/11/23
08:00 PGĐ Lê Thị Thương tham gia chương trình làm việc của HĐND tỉnh, phòng DN cùng dự Cục thuế tỉnh, xe 00010  
09:30 GĐ Trương Chí Trung dự Hội nghị trực tuyến của Thường trực Chính phủ với các Bộ, ngành, địa phương về đôn đốc, đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn Đầu tư công năm 2023, Các phòng: THQH, KTN, KGVX cùng dự Hội trường UBND tỉnh, xe 1617  
14:00 PGĐ Phạm Văn Nghiệm họp thẩm Chương trình phát triển đô thi tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phòng KTN cùng dự Sở Xây dựng, xe 2599  

28/11/23
08:00 PGĐ Phạm Văn Nghiệm dự Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan HT UBND tỉnh, xe 2599  
08:00 GĐ Trương Chí Trung dự họp để tham gia các nội dung trình tại kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh, phòng THQH cùng dự Thị ủy Quảng Trị, xe 1617  
08:00 PGĐ Nguyễn Thị Thương Huyền dự làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Thế giới về dự án cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo, phòng THQH cùng dự P. Hòa Bình, UBND tỉnh, xe 00010  
08:30 PGĐ Lê Thị Thương chủ trì làm việc với Công ty Scavi Huế về dự án Nhà máy sản xuất trang phục lót và hàng thể thao tại Khu QH KCN Tây bắc Hồ xá - Vĩnh Chấp, Vĩnh Linh, phòng DN cùng dự Phòng 201  
14:00 PGĐ Nguyễn Thị Thương Huyền chủ trì làm việc với UBND huyện Đakrông về tình hình tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại giai đoạn 2020-2023, phòng THQH cùng dự huyện Đakrông, xe 2599  

29/11/23
07:00 PGĐ Nguyễn Thị Thương Huyền tham gia đoàn giám sát 1315 tỉnh ủy tại Hướng hoá. huyện Hướng Hóa, xe 1617  
08:00 PGĐ Phạm Văn Nghiệm dự làm việc với Sở Khoa học & Công nghệ về định hướng hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, phòng KGVX cùng dự Sở KH & CN, xe 2599  
14:00 PGĐ Phạm Văn Nghiệm dự họp nghe báo cáo một số nội dung đồ án QHXD huyện Triệu Phong đến năm 2040, định hướng đến năm 2050, P. KTN cùng dự UBND H.Triệu Phong, xe 2599  
17:00 GĐ Trương Chí Trung dự gặp mặt thân mật GĐ Công an tỉnh Nhà khách Công an tỉnh, xe 1617  

30/11/23
08:00 GĐ Trương Chí Trung làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Lăng nghe báo cáo tình hình KT - XH, QP-AN,công tác xây dựng Đảng 2023, và một số nội dung liên quan, phòng THQH cùng dự P. 304, Văn phòng tỉnh ủy, xe 1617  
15:00 GĐ Trương Chí Trung dự Hội nghị thông báo kết quả kiểm toán, phòng THQH cùng dự Phòng Hòa bình, UBND tỉnh, xe 00010  
15:00 PGĐ Nguyễn Thị Thương Huyền đi công tác Hà Nội. PTHQH cùng đi Xe 1617 đưa đón sân bay  

01/12/23
08:00 PGĐ Phạm Văn Nghiệm chủ trì họp thống nhất các nội dung liên quan đến dự án Nam Thạch Hãn, phòng KTN cùng dự. phòng 201  
08:00 GĐ Trương Chí Trung dự họp Thường trực HĐND tỉnh phiên họp thứ 37, các phòng THQH, KTN, KGVX cùng dự HĐND tỉnh, xe 1617  
09:00 PGĐ Lê Thị Thương chủ trì khảo sát, đánh giá các nội dung liên quan đến giải trình của Công ty TNHH May Trung Giang đối với dự án Nhà máy may Trung Giang, phòng DN cùng tham gia xã Trung Giang, Gio Linh, xe 00010  
14:00 GĐ Trương Chí Trung chủ trì làm việc với đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh, phòng THQH cùng dự Phòng 201  
14:00 PGĐ Phạm Văn Nghiệm dự Hội nghị giao ban công tác Hội quần chúng cấp tỉnh năm 2023 HT Tỉnh ủy, xe 2599  
14:00 PGĐ Nguyễn Thị Thương Huyền đàm phán khoản vay với AFD tại Bộ Tài chính. PTHQH cùng dự Bộ Tài chinh  
14:30 PGĐ Lê Thị Thương chủ trì làm việc về Dự án Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng Xanh Hải Lăng, phòng DN cùng dự xã Hải Chánh, Hải Lăng, xe 00010  
15:00 Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và Phong trào thanh niên năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; TP: Đại biểu khách mời, Toàn thể đoàn viên Chi đoàn Phòng 601  
Nội dung làm việc tuần sau:
- 07:15 ngày 04/12: Lễ chào cờ đầu tháng. TP: Ban Giám đốc, CBCC và người lao động DPI, các BQLDA thuộc Sở;
- 08:00 ngày 04/12: GĐ Trương Chí Trung dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII ;
- 08:30 ngày 04/12: PGĐ Nguyễn Thị Thương Huyền dự Hội thảo phương pháp đo lường và kết quả biên soạn chỉ tiêu tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP, GRDP tại Việt Nam, phòng THQH cùng dự;
- 08:00 ngày 05/12: GĐ Trương Chí Trung dự kỳ họp thứ hai mươi HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026, phòng THQH cùng dự (03 ngày);
- 08:00 ngày 05/12: Đại diện Lãnh đạo Sở chủ trì làm việc với Ngân hàng ADB về việc rà soát tiến độ thực hiện và chuẩn bị báo cáo hoàn thành dự án GMS tỉnh Quảng Trị, BQL DA cùng dự;
- 08:00 ngày 06/12: PGĐ Nguyễn Thị Thương Huyền chủ trì giám sát, đánh giá tình hình tiếp nhận, quản lý và thực hiện vốn viện trợ không hoàn lại giai đoạn 2020-2023 , P. THQH cùng dự (cả ngày, có Chương trình riêng);
- 08:00 ngày 06/12: Các phòng Thanh tra, Doanh nghiệp đi kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn ngoài Ngân sách trên địa bàn tỉnh (02 ngày);
- 08:00 ngày 08/12: PGĐ Nguyễn Thị Thương Huyền chủ trì giám sát, đánh giá tình hình tiếp nhận, quản lý và thực hiện vốn viện trợ không hoàn lại giai đoạn 2020-2023 , P. THQH cùng dự (cả ngày, có Chương trình riêng);
- 08:00 ngày 12/12: PGĐ Nguyễn Thị Thương Huyền chủ trì giám sát, đánh giá tình hình tiếp nhận, quản lý và thực hiện vốn viện trợ không hoàn lại giai đoạn 2020-2023 , P. THQH cùng dự (cả ngày, có Chương trình riêng);
- 08:00 ngày 14/12: PGĐ Nguyễn Thị Thương Huyền chủ trì giám sát, đánh giá tình hình tiếp nhận, quản lý và thực hiện vốn viện trợ không hoàn lại giai đoạn 2020-2023 , P. THQH cùng dự (cả ngày, có Chương trình riêng);
STT Nội dung công việc Chủ trì Thời hạn Kết quả
VPTHQHKG,VXKTNTTKTDN