Ngày Giờ Nội dung làm việc tuần 49 Địa điểm, Xe

05/12/22
07:15 Lễ chào cờ. TP: Toàn thể CBCC, người lao động DPI và các BQL dự án thuộc Sở Hội trường  
08:00 Bạn Giám đốc dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết HN lần thứ 6, BCH TW Đảng khóa XIII (02 ngày) Hội trường Tỉnh ủy, xe 1617  
08:00 Đ/c Lê Thị Thương PBT, đ/c Lê Quang Tường, Nguyễn Đức Thành UVBCH Đảng bộ dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết HN lần thứ 6, BCH TW Đảng khóa XIII (02 ngày) Hội trường Viễn thông, xe 00010  
13:30 PGĐ Nguyễn Thị Thương Huyền dự làm việc với đoàn nghiên cứu xây dựng đề án hợp tác triển khai hành lang kinh tế Quảng Trị, các phòng THQH, DN, KTN, VX, DKKD cùng tham gia (có chương trình riêng) Xe 1617  
16:00 PGĐ Lê Thị Thương chủ trì buổi làm việc về đề xuất khảo sát Dự án Khu phức hợp thương mại dịch vụ Việt Lào, Phòng DN cùng dự Dự án tại KP6, Thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh; xe: 000.10  

06/12/22
08:00 PGĐ Phạm Văn Nghiệm đi kiểm tra, giám sát Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, các phòng KTN, KGVX, TTra cùng tham gia xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, xe 2599  
09:00 PGĐ Nguyễn Thị Thương Huyền dự làm việc với đoàn khảo sát của KOICA và MEDIPEAE - Hàn Quốc, (có chương trình riêng) phòng THQH cùng tham gia P. Hòa Bình, UBND tỉnh  
14:00 PGĐ Nguyễn Thị Thương Huyền dự làm việc với đoàn khảo sát của KOICA và MEDIPEAE - Hàn Quốc, phòng THQH cùng tham gia (đi khảo sát, thực địa) Xe 1617  
14:00 PGĐ Phạm Văn Nghiệm đi kiểm tra, giám sát Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, các phòng KTN, KGVX, TTra cùng tham gia xã Triệu Trạch, h. Triệu Phong, xe 2599  

07/12/22
08:00 PGĐ Nguyễn Thị Thương Huyền dự lễ trao học bổng Peace Trees Việt Nam năm học 2022-2023 Sở Giáo dục và Đào tạo  
08:00 GĐ Trương Chí Trung tham dự kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026; Phòng THQH cùng dự (03 ngày) HT tầng 2, HĐND tỉnh; xe: 1617  
08:00 PGĐ Phạm Văn Nghiệm đi kiểm tra, giám sát Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, các phòng KTN, KGVX, TTra cùng tham gia xã Hải Thái, h. Gio Linh, xe 2599  
14:00 PGĐ Lê Thị Thương chủ trì thẩm định hồ sơ đề xuất hỗ trợ dự án “Trang trại chăn nuôi kết hợp trồng dược liệu công nghệ cao” của Công ty TNHH Solar Kesaf 1, phòng DN cùng dự Thôn Xa Bai, Xã Hướng Linh, Hướng Hóa, xe 1617  
14:00 PGĐ Phạm Văn Nghiệm đi kiểm tra, giám sát Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, các phòng KTN, KGVX, TTra cùng tham gia xã Gio Châu, h. Gio Linh, xe 2599  

08/12/22
08:30 PGĐ Lê Thị Thương chủ trì buổi làm việc về đề xuất Dự án đầu tư "Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi KIDOS", phòng DN cùng dự tại Dự án và UBND huyện Vĩnh Linh; xe: 000.10  
14:00 PGĐ Nguyễn Thị Thương Huyền dự làm việc với đoàn khảo sát của KOICA và MEDIPEAE - Hàn Quốc, (có chương trình riêng) phòng THQH cùng tham gia P. Hiền Lương, UBND tỉnh  

09/12/22
08:00 PGĐ Lê Thị Thương đi kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật sau đăng ký kinh doanh đối với các Doanh nghiệp, thành viên đoàn kiểm tra cùng dự (cả ngày, có lịch riêng) Xe 00010  
08:00 PGĐ Phạm Văn Nghiệm đi kiểm tra, giám sát Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, các phòng KTN, KGVX, TTra cùng tham gia xã Hải Lệ, h. Hải Lăng, xe 2599  
Nội dung làm việc tuần sau:
- 08:00 ngày 12/12: PGĐ Lê Thị Thương đi kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật sau đăng ký kinh doanh đối với các Doanh nghiệp, thành viên đoàn kiểm tra cùng dự (cả ngày, có lịch riêng) ;
STT Nội dung công việc Chủ trì Thời hạn Kết quả
VPTHQHKG,VXKTNTTKTDN