Ngày Giờ Nội dung làm việc tuần 19 Địa điểm, Xe

10/05/21
07:30 A. Nghiệm chủ trị họp thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng mới các trạm quan trắc môi trường tự động, cố định trên địa bàn tỉnh, Phòng KTN cùng dự Phòng 201  
09:00 A. Nghiệm chủ trì họp thẩm định báo cáo chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật bãi chờ xuất và bãi trung chuyển tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Phòng KTN cùng dự Phòng 201  
10:00 A. Nghiệm chủ trị họp thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Kè chống xói lở khẩn cấp đê hữu sông Bến Hải; bờ sông Thạch Hãn đoạn tiếp giáp đường ĐH40a, xã Triệu Độ; bờ sông Đakrông; bờ sông Vĩnh Định. Phòng KTN cùng dự Phòng 201  
13:30 A. Nghiệm chủ trị họp thẩm định CTĐT dự án: trồng, bảo vệ và phát triển rừng, phòng KTN cùng dự Phòng 201  
14:00 A. Trung chủ trì thẩm định CTĐT dự án Trụ Sở Tỉnh ủy. Phòng KGVX, TH cùng dự Phòng 401  
15:00 A. Trung chủ trì thẩm định CTĐT dự án Bảo tồn dích Thành Cổ. Phòng KGVX, TH cùng dự Phòng 401  
15:00 A. Nghiệm chủ trì họp thẩm định báo cáo đề xuất CTĐT dự án: CSHT phục vụ bảo tồn thiên nhiên Đakrông và Bắc Hướng Hóa, phòng KTN cùng dự Phòng 201  
16:00 A. Trung chủ trì thẩm định CTĐT dự án Bảo tồn di tích Địa đạo Vịnh mốc. Phòng KGVX, TH cùng dự Phòng 401  
16:00 A. Nghiệm chủ trì họp thẩm định báo cáo CTĐT dự án: hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung vùng nông thôn. Phòng KTN cùng dự Phòng 201  

11/05/21
08:00 A. Nghiệm chủ trì họp thẩm định BCĐX chủ trương đầu tư dự án: Khu tái định cư xã Hải An (giai đoạn 2). Phòng KTN cùng dự. Phòng 201  
10:00 A. Nghiệm chủ trì họp thẩm định BCDX chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng trung tâm GSĐH thông minh tỉnh. Phòng KGVX, TH cùng dự. Phòng 201  

12/05/21
08:00 A. Nghiệm dự họp triển khai thực hiện dự án: Đầu tư nâng cấp phòng Thí nghiệm và trang thiết bị quan trắc môi trường - Trung tâm QTMT tỉnh. Phòng KTN cùng dự. P. Hòa Bình, UBND tỉnh.  
08:00 A. Trung dự họp Thường trực HĐND tỉnh phiên họp thứ 56. Các phòng: TH, KTN, KGVX cùng dự. HĐND tỉnh. Xe 1617  
14:30 A. Nghiệm dự họp về việc điều chỉnh hướng tuyến công trình: Đường nối từ cầu chui đường sắt đi ĐT.575b, huyện Gio Linh. Phòng KTN cùng dự. Trụ sở UBND huyện Gio Linh. Xe 1617  

13/05/21
   

14/05/21
08:00 A. Nghiệm dự họp tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Xe 1617  
STT Nội dung công việc Chủ trì Thời hạn Kết quả
VPTHQHKG,VXKTNTTKTDN