Ngày Giờ Nội dung làm việc tuần 38 Địa điểm, Xe

16/09/19
09:00 A. Hưng dự Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn Cam Lộ, xe 2599  
14:00 A. Huy chủ trì họp triển khai nhiệm vụ XD báo cáo tình hình và kết quả 05 năm thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI, các TV tổ Biên tập, các TP nghiệp vụ cùng dự Phòng 201  

17/09/19
09:00 A. Hưng làm việc với Công ty Cổ phần Licogi 13 Sở Công thương, xe 2599  
09:00 A. Huy chủ trì họp bàn xử lý nhiệm vụ UBND tỉnh giao về đề xuất của CTCP Tập đoàn FLC Phòng 201  
13:30 14 h Anh Huy ktra đào tạo nghề tại Cam lộ Xe 1617  

18/09/19
   

19/09/19
08:00 A. Huy đón và làm việc với đoàn giám sát Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, phòng KTN cùng dự UBND tỉnh, xe 1617  
14:00 A. Hưng dự làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh (Phòng DN cùng dự)  

20/09/19
   
STT Nội dung công việc Chủ trì Thời hạn Kết quả
ĐTTĐDNVPTHĐKKDKG,VXKTNTTKTDN