Ngày Giờ Nội dung làm việc tuần 30 Địa điểm, Xe

22/07/19
08:00 A.Hưng PGĐ chủ trì họp với Công ty TNHH Kỹ thuật và Tư vấn Kunhwa (CS). TP: ĐPV, KTT, BPTT, BPKT dự án GMS P.201  

23/07/19
07:00 A.... đi kiểm tra giám sát Chương trình MTQG XD NTM trên địa bàn tỉnh, Phòng KTN, TĐ cùng đi (02 ngày) huyện Đkarông, Xe 1617  
08:00 A. Huy dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc của UBQG về Chính phủ điện tử, Văn phòng cùng dự UBND tỉnh  
14:00 A. Huy dự và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Tài chính UBND tỉnh  

24/07/19
   

25/07/19
07:30 A. Huy dự Đại hội Đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2024 Nhà khách Tỉnh ủy, xe 1617  

26/07/19
07:30 BGĐ, Lãnh đạo các phòng, BCH Chi đoàn đi viếng các nghĩa trang liệt sĩ  
STT Nội dung công việc Chủ trì Thời hạn Kết quả
ĐTTĐDNVPTHĐKKDKG,VXKTNTTKTDN