Ngày Giờ Nội dung làm việc tuần 40 Địa điểm, Xe

28/09/20
07:30 Chánh Văn phòng dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020 (02 ngày) HT Tỉnh ủy  
13:30 A. Huy dự Lễ công bố xã Gio Mỹ đạt chuẩn NTM Xã Gio Mỹ, xe 1617  
15:00 A. Nghiệm dự họp bàn đề xuất phương án nâng cấp công trình của UBMTTQVN tỉnh, Phòng TH cùng dự UBMTTQVN tỉnh, xe 00010  

29/09/20
14:00 A.Huy làm việc với Đoàn Cty TNHH MTV Pacifico energy VN về hợp tác đầu tư năng lượng tái tạo VP UBND tỉnh; xe 1617  
18:45 CĐ tổ chức Trung thu cho các cháu, kính mời tất cả các phụ huynh là CBCC, các BQLDA thuộc Sở đưa các con đến đúng giờ để tham gia Hội trường  

30/09/20
08:00 A. Nghiệm dự Hội thảo xây dựng bản đồ đầu tư dự án FMCR, phòng TH cùng dự TTDVHN, xe 00010  
14:00 A. Huy làm việc với Trung tâm CCIHP Sở Ngoại vụ, xe 1617  
14:30 A. Nghiệm dự họp thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng, phòng KTN cùng dự Sở Xây dựng, xe 00010  

01/10/20
07:30 A. Huy dự Hội nghị tăng cường hợp tác và triển khai chương trình viện trợ phi Chính phủ nước ngoài giai đoạn 2020-2025 KS SGĐH, xe 1617  
09:00 A. Trung, A. Huy, A, úy dự họp thông qua các nội dung chuẩn bị trình đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII HT Tỉnh ủy, xe 00010  
14:00 A. Trung dự Hội nghị tổng kết kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và thực hiện Quy định 30 của BCH TW Đảng HT Tỉnh ủy, xe 1617  

02/10/20
08:00 A. Trung chủ trì thảo luận các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 Phòng 201  
08:30 A. Nghiệm dự họp về đề án Khu Kinh tế - Thương mại xuyên biên giới Lao Bảo-Densavan, Phòng KTN cùng dự UBND tỉnh, xe 00010  
14:00 A. Huy, A.Tường dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị lần thứ V TTVHĐA, xe 1617  

03/10/20
07:30 A. Huy, A.Tường dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị lần thứ V TTVHĐA, xe 1617  
STT Nội dung công việc Chủ trì Thời hạn Kết quả
VPTHQHKG,VXKTNTTKTDN