Ngày Giờ Nội dung làm việc tuần 4 Địa điểm, Xe

20/01/20
08:00 Các phòng sắp xếp tài liệu dọn vệ sinh phòng sạch sẽ tổng kết cuối năm  

21/01/20
13:30 Cơ quan tổ chức đi viếng các Nghĩa trang liệt sĩ. TP: BGĐ, LĐ các phòng, Điều phối viên dự án cùng đi ; VP chuẩn bị xe 00010, 1617  
17:00 Cơ quan tổ chức Lễ tất niên cuối năm. TP: BGĐ, LĐ các phòng ; VP chuẩn bị  

22/01/20
09:00 Gặp mặt cuối năm: TP. BGĐ, CBCC, BQL dự án thuộc Sở Hội trường  
14:00 A. Hùng PGĐ đi viếng nghĩa trang theo Chương trình của UBND tỉnh. Xe 1617  

23/01/20
07:00 CBCC, các BQLDA thuộc Sở nghỉ tết Nguyên đán bắt đầu từ ngày 23/01/2020 (29 âm lịch) đến hết ngày 29/01/2020 (05 âm lịch)  

24/01/20
19:30 A. Huy dự các hoạt động đón Giao thừa mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020 TTVHĐA, xe 1617  
Nội dung làm việc tuần sau:
- 08:00 ngày 30/01: Cơ quan, các BQLDA thuộc Sở gặp mặt đầu năm;
- 08:00 ngày 30/01: A. Huy dự lễ phát động tết trồng cây Xuân Canh Tý 2020;
- 08:00 ngày 06/02: A. Hùng PGĐ dự họp thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Gio Linh;
STT Nội dung công việc Chủ trì Thời hạn Kết quả
ĐTTĐDNVPTHĐKKDKG,VXKTNTTKTDN