Ngày Giờ Nội dung làm việc tuần 39 Địa điểm, Xe

26/09/22
08:00 GĐ Trương Chí Trung dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 03 Chương trình MTQG, các phòng THQH, KTN, KGVX cùng dự p. Hòa Bình UBND tỉnh, xe 1617  
14:00 PGĐ Nguyễn Thị Thương Huyền đi kiểm tra công tác phòng, chống bão số 4 Vĩnh Linh, GIo Linh, Đông Hà, xe 00010  
14:00 PGĐ Phạm Văn Nghiệm đi kiểm tra hiện trường, xác nhận các danh mục và khối lượng công việc duy tu, sửa chữa hạ tầng kỹ thuật tại KCN, KKT, KDL năm 2023, phòng KTN cùng đi Phòng họp số 1, Ban QLKKT tỉnh; xe: 2599  
14:00 GĐ Trương Chí Trung tham dự cuộc họp về tình hình, tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, Phòng THQH. A.Dũng GĐ BQLDA trực thuộc Sở cùng dự Phòng họp Hoà Bình, UBND tỉnh; xe: 1617  

27/09/22
07:00 GĐ Trương Chí Trung tham dự Họp trực tuyến triển khai công tác ứng phó với Bão số 4 (bão Noru), Phòng họp Hoà Bình, UBND tỉnh; xe: 1617  
08:00 PGĐ Lê Thị Thương chủ trì thẩm định điều kiện hoàn thành Dự án Nhà máy sản xuất đồ gỗ xây dựng Hoàng Anh 2, Phòng DN cùng dự Cụm CN Hải Lệ, TX Quảng Trị; xe: 000.10  
10:00 PGĐ Nguyễn Thị Thương Huyền tham dự Lễ ký kết Văn kiện dự án: "Phục hồi Môi trường và Khắc phục hậu quả chiến tranh (RENEW) - Chương trình Khảo sát và rà phá bom mìn, vật nổ sau chiến tranh, giai đoạn 2023 - 2025". Sở Ngoại vụ, xe: 1617  
18:00 PGĐ Phạm Văn Nghiệm dự họp rà soát công tác ứng phó Bão số 4 Phòng Hiền Lương, UBND tỉnh, xe 2599  

28/09/22
14:00 GĐ Trương Chí Trung chủ trì họp bàn tháo gỡ vướng mắc trong gia hạn các hợp đồng xây dựng, TP: Ban GĐ Sở, các Phòng: THQH, KTN, KGVX, TTra cùng dự Phòng 201  

29/09/22
09:00 Phiên làm việc về công tác kiểm tra CCHC năm 2022, TP: Tổ giúp việc CCHC Sở, Đại diện LĐ và chuyên viên phụ trách các Phòng: ĐKKD, KGVX, TTra cùng tham dự Phòng 201  
14:00 PGĐ Nguyễn Thị Thương Huyền Kiểm tra thực địa một số công trình, dự án tại địa bàn huyện Triệu Phòng và Hải Lăng; A. Dũng GĐ dự án GMS và BIIG2 cùng đi xuất phát từ UBND tỉnh, xe: 1617  
14:00 PGĐ Lê Thị Thương chủ trì họp giải quyết các vấn đề liên quan đền dự án Khu chăn nuôi lợn công nghệ cao tại xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, phòng DN cùng dự Phòng 201  

30/09/22
08:00 PGĐ Nguyễn Thị Thương Huyền chủ trì họp thảo luận tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025, các phòng KGVX, KTN cùng dự Phòng 401  
08:30 PGĐ Lê Thị Thương dự làm việc tại UBND tỉnh về việc triển khai dự án Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao FAM - Quảng Trị. PDN chuẩn bị nội dung và cùng dự Phòng họp Hiền Lương, UBND tỉnh; xe: 000.10  
10:30 PGĐ Lê Thị Thương làm việc với Đài truyền hình Quảng Trị Phòng 201  
14:00 GĐ Trương Chí Trung tham dự cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe UBND tỉnh báo cáo về Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; phòng THQH cùng dự Hội trường UBND tỉnh; xe: 1617  
14:00 PGĐ Phạm Văn Nghiệm tham dự buổi làm việc với Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Phòng KTN, THQH, KGVX cùng dự Phòng họp số 2, HĐND tỉnh; xe: 2599  
14:00 PGĐ Lê Thị Thương chủ trì họp về việc đề xuất địa điểm và hướng dẫn Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất dự án Nhà máy sản xuất gỗ MDF Phòng họp 201  
15:30 PGĐ Lê Thị Thương chủ trì họp thảo luận, thống nhất các vấn đề liên quan đến đề xuất chuyển nhượng dự án Xí nghiệp gạch Hải Chánh của Công ty Cổ phần gạch ngói Quảng Trị, phòng DN cùng dự Phòng họp 201  

01/10/22
08:00 GĐ Trương Chí Trung tham dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, phòng THQH cùng dự (cả ngày) Hội trường UBND tỉnh; xe: 000.10  
Nội dung làm việc tuần sau:
- 09:00 ngày 03/10: PGĐ Phạm Văn Nghiệm tham dự buổi làm việc với Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh (Khảo sát thực tế khu vực dự kiến Quy hoạch chung KĐT mới La Vang); Phòng KTN cùng đi.;
- 14:00 ngày 03/10: PGĐ Phạm Văn Nghiệm tham dự buổi làm việc với Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Phòng KTN cùng dự;
STT Nội dung công việc Chủ trì Thời hạn Kết quả
VPTHQHKG,VXKTNTTKTDN