Ngày Giờ Nội dung làm việc tuần 27 Địa điểm, Xe

29/06/20
08:00 Họp cán bộ chủ chốt:.TP. BGĐ, ĐU, Lãnh đạo các phòng,đ/c Khiêm, Bí thư, PBT Chi đoàn: CVP chuẩn bị nội dung Phòng 201  
15:00 Sinh hoạt Chi bộ Văn phòng - Tổng hợp Phòng 201  

30/06/20
08:30 A. Nghiệm làm việc về tình hình thực hiện và giải ngân các dự án ODA, phòng KTĐN cùng dự UBND tỉnh, xe 00010  
15:00 Đại hội Trù bị Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 Hội trường  

01/07/20
07:30 Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 Hội trường  
13:30 A. Trung dự Đại hội, Hội Kiến trúc sư tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025 KS SG-ĐH, xe 1617  
15:00 A. Nghiệm dự và làm việc với đoàn công tác Bộ NN và PTNT UBND tỉnh, xe 00010  

02/07/20
08:00 A. Trung dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, Phòng TH cùng dự (cả ngày) UBND tỉnh, xe 1617  
15:00 A. Huy làm việc với Công ty CP Tập đoàn Tín Thành UBND tỉnh, xe 1617  

03/07/20
08:00 A. Trung dự họp phiên toàn thể, phòng TH cùng dự UBND tỉnh, xe 1617  
Nội dung làm việc tuần sau:
- 07:15 ngày 06/07: Chào cờ đầu tháng. TP: BGĐ, CBCC và các BQLDA thuộc Sở;
- 07:45 ngày 06/07: Hội nghị tập thể LĐ lần 1. TP Ban Giám đốc, CVP chuẩn bị nội dung;
- 08:00 ngày 06/07: Hội nghị tập thể LĐ mở rộng. TP Đảng ủy, Ban GĐ, các Trưởng phòng, Bí thư Đoàn TN, CVP chuẩn bị nội dung;
- 08:30 ngày 06/07: Hội nghị tập thể LĐ lần 2. TP Ban Giám đốc,CVP chuẩn bị nội dung;
- 08:45 ngày 06/07: Hội nghị cán bộ chủ chốt. TP Đảng ủy, BGĐ, Trưởng, Phó phòng, Bí thư, PBT đoàn TN, cán bộ công chức phòng KGVX, CVP chuẩn bị nội dung;
- 09:30 ngày 06/07: Họp Giao ban. TP Ban Giám đốc, Trưởng, Phó các phòng, đ/c Khiêm phòngThanh tra;
- 14:30 ngày 06/07: A. Trung làm việc với đoàn công tác ADB;
- 07:30 ngày 07/07: A. Nghiệm dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Đông Hà lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025;
STT Nội dung công việc Chủ trì Thời hạn Kết quả
ĐTTĐDNVPTHĐKKDKG,VXKTNTTKTDN