Ngày Giờ Nội dung làm việc tuần 21 Địa điểm, Xe

20/05/19
08:00 A. Huy dự Hội nghị bàn giải pháp mở rộng chứng chỉ quản lý rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Sở NN&PTNT, xe 1617  
14:00 A. Hưng làm việc với Sở Công thương về việc bổ sung quy hoạch dự án Thủy điện Cam Lộ, phòng DN cùng dự Sở Công thương, xe 1617  

21/05/19
14:00 A.Huy PGĐ dự làm việc với CT, PCT Hoàng Nam tại trường CĐSP. Xe 1617  

22/05/19
14:00 BGĐ Sở và Ban TV Đảng ủy Sở làm việc với UBKT Tỉnh ủy P201  

23/05/19
08:00 A. Huy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà, phòng TH cùng dự VP Tỉnh ủy, xe 1617  
08:30 A. Hùng PGĐ tiếp xã giao đoàn Đại sứ quán Australia, phòng KTĐN cùng dự UBND tỉnh, xe 00010  
14:00 A. Hưng gặp mặt các Doanh nghiệp đến khảo sát, đầu tư trên địa bàn huyện, phòng DN cùng dự Hướng hóa, xe 1617  

24/05/19
08:00 A. Hưng làm việc về các dự án điện gió Hướng Lộc 1, Hướng Lộc 2, phòng DN cùng dự Sở Công thương, xe 2599  
08:00 A. Huy dự Hội thảo tại Nhà khách Tỉnh ủy, phòng Văn xã cùng dự Xe 1617  
14:00 A. Huy dự họp BCĐ XD Chính quyền điện tử, mô hình đô thị thông minh, VP cùng dự UBND tỉnh, xe 1617  
Nội dung làm việc tuần sau:
- 10:00 ngày 28/05: A. Huy làm việc với Tạp chí Nông thôn mới;
- 15:30 ngày 29/05: A. Hùng PGĐ dự họp về tình hình các dự án do AFD tại trợ, phòng KTĐN cùng dự;
STT Nội dung công việc Chủ trì Thời hạn Kết quả
ĐTTĐDNVPTHĐKKDKG,VXKTNTTKTDN